Nieuws

Protocollen tennispark IJsbaanpad

Bestuur

Inhoud:

- plattegronden tennispark

- protocol vrijspelen

- protocol tennislessen

Protocol voor vrijspelen op het tennispark aan het IJsbaanpad 45 te Amsterdam, georganiseerd door TC IJsbaanpad, ALTC De Algemene.

Algemene parkregels

 1. Het clubhuis blijft gesloten. Het invalidetoilet is alleen in noodgeval toegankelijk. EHBO materialen en AED zijn in noodgeval toegankelijk door de coördinator en/of trainers. Bij gebruik van het (invalide)toilet worden deze na gebruik gereinigd.

2. De algemene maatregelen van het RIVM en de hygiëne regels (zie bijlage) zijn van toepassing op alle gebruikers van het sportpark en worden duidelijk door de verenigingen gecommuniceerd en zijn zichtbaar aanwezig bij de ingang van het park.

3. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de algemene maatregelen zoals gesteld door het RIVM en het naleven van de specifieke reglementen die gelden op ons tennispark. U mag anderen daarop aanspreken als u vind dat diegene zich niet aan de reglementen houdt.

4. De coördinator is toezichthouder op het tennispark. De coördinator kan u aanspreken op het niet naleven van de regels. Als na een waarschuwing er nog steeds niet voldaan wordt aan de regels is de coördinator bevoegd u van het tennispark te laten verwijderen.

5. De tennisleraren zijn tijdens lesuren (ook) toezichthouder op het tennispark. De leraar kan u aanspreken op het niet naleven van de regels. Als na een waarschuwing er nog steeds niet voldaan wordt aan de regels is de leraar bevoegd u van het tennispark te laten verwijderen.

6. Aanwezigheid van ouders, publiek of andere toeschouwers is niet toegestaan op het tennispark/vereniging. Halen en brengen van leden is tot aan de ingang.

Tennisregels

7. U kunt bij het vrijspelen alléén enkelen. Dus maximaal twee personen per tennisbaan.

8. U kunt thuis op de computer een baan reserveren via het online systeem van het afhangbord (de handleiding staat op de website en in de nieuwsbrief). Ter plaatse afhangen is niet mogelijk. Als u niet heeft afgehangen en toch op het tennispark bent dan wordt u verzocht het tennispark te verlaten.

9. U kleedt zich thuis om, gaat voor het vrijspelen of trainen thuis naar het toilet, wast uw handen voordat u naar het tennispark komt, en verlaat direct na het vrijspelen het tennispark.

10. U bent maximaal 10 minuten voor uw afgehangen tijd of uw trainingstijd op het park.

11. Kom zoveel mogelijk met de fiets. Aan de achterzijde van de fietsenrekken (bij de groene container) is de toegang tot de fietsenrekken. Daarna kunt u het park binnen komen via het hek.

12. Ouders en kinderen (13 tot en met 18 jaar) wachten bij de ingang met inachtneming van 1,5m afstand. Als u komt vrijspelen dan vermijdt u deze locatie.

13. Op het tennispark geldt een eenrichtingsroute. Volg de aanwijzingen op de borden.

14. U verlaat het tennispark via de uitgang tussen baan 9 en 10.

15. Op het terras zal duidelijk aangegeven waar u moet wachten totdat uw tijd is aangebroken; ga dus niet alvast naar de baan om daar te wachten op uw beurt.

16. Alle meegebrachte materialen (zoals tennistas, handdoek, jas) worden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar op een eigen bankje of tegen een hek geplaatst/neergelegd.

17. Neem uw eigen gevulde bidon mee.

18. Tijdens het spelen niet samen op het bankje zitten, geef elkaar geen hand of high five. Vermijd lichamelijk contact.

19. Wisselen van baanhelft gebeurt met de klok mee.

20. Laat hekwerken open tijdens het spelen om het aanraken van materialen zoveel mogelijk te vermijden.

21. Gebruik duidelijk (door uzelf) zichtbaar gemarkeerde tennisballen. Het is verstandig om voor een volgend gebruik deze minstens 24 uur niet meer hebben aangeraakt. Tennisballen van iemand anders retourneert u met de voet of met uw tennisracket.

22. U zorgt zelf voor desinfecterende middelen om materialen rondom de tennisbaan schoon te maken als u deze hebt aangeraakt en voor uw eigen hygiëne.

23. Bij het sleepnet zullen materialen hangen om deze voldoende veilig te kunnen gebruiken.

24. De scoreborden worden niet gebruikt.

25. Als het gaat regenen tijdens uw spel en u kunt niet doorspelen dan direct uw spullen pakken en het tennispark verlaten. Er wordt van u verwacht dat u niet gaat schuilen op het tennispark.

26. Verlaat na het vrijspelen of de training direct het tennispark. De uitgang is tussen baan 9 en 10.

Protocol voor tennislessen op het tennispark aan het IJsbaanpad 45 te Amsterdam, georganiseerd door TC IJsbaanpad, ALTC De Algemene, Tennisschool Tennis Op Maat, Coach Tennis Academy.

Algemene parkregels

1. Het clubhuis blijft gesloten. Het toilet is alleen in noodgeval toegankelijk. EHBO materialen en AED zijn in noodgeval toegankelijk. Bij gebruik van  het invalidetoilet worden deze na gebruik gereinigd.

2. De algemene maatregelen van het RIVM en de hygiëne regels (zie bijlage) zijn van toepassing op alle gebruikers van het sportpark en worden duidelijk door de verenigingen gecommuniceerd en zijn zichtbaar aanwezig bij de ingang van het park.

3. De hygiëne regels (zie hieronder) zijn van toepassing op leraren en leerlingen en worden duidelijk door de tennisschool aan de ouders, kinderen en andere leerlingen gecommuniceerd en zijn zichtbaar aanwezig bij de ingang van het park.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de algemene maatregelen zoals gesteld door het RIVM en het naleven van de specifieke reglementen die gelden op ons tennispark.

5. De tennisleraar is tijdens de trainingen (ook) toezichthouder op het park.

6. Aanwezigheid van ouders, publiek of andere toeschouwers is niet toegestaan op het tennispark/vereniging. Halen en brengen van leden is tot aan de ingang.

Tennislesregels

7. De spelers kleden zich thuis om, gaan voor de les thuis naar het toilet, wassen hun handen voor ze naar het tennispark komen, en melden zich niet eerder dan 10 minuten voor aanvang bij de ingang

8. Kom zoveel mogelijk met de fiets. Aan de achterzijde van de fietsenrekken (bij de groene container) is de toegang tot de fietsenrekken. Daarna kunt u het park binnen komen via het hek.

9. Ouders en kinderen (13 tot en met 18 jaar) wachten bij de ingang met inachtneming van 1,5m afstand. Tussen de trainingen door laat de trainer de nieuwe groep toe voor de volgende training.

10. Alle overige leerlingen wachten op het park op de aangewezen plek tot hun training begint.

11. Op het tennispark geldt een eenrichting route. Volg de aanwijzingen op de borden.

12. U verlaat het tennispark via de uitgang tussen baan 9 en 10.

13. Alle meegebrachte materialen van leerlingen (zoals tennistas, jas) worden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar tegen een hek geplaatst/neergelegd

14. Het aanraken van hekken, banken, netten, deuren, wordt zoveel mogelijk vermeden. De hekken/deuren worden tijdens de lessen hiertoe opengezet.

15. De spelers wassen hun handen thuis voor de training en gebruiken voor en na iedere training desinfecterende gel.

16. Tijdens de training worden de aanwijzingen van de leraar opgevolgd.

17. De leraar houdt te allen tijde 1.5 meter afstand van leerlingen en werkt met een eigen ballenmand en ballen.

18. Geef elkaar geen hand of high five.

19. Het gebruik van het aantal trainingsballen per les wordt zoveel mogelijk beperkt

20. De gebruikte trainingsballen worden elke dag gewisseld. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden.

21. De leraar draagt plastic handschoenen

22. Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan

23. Bij trainingen voor jeugd 13 t/m 18 jaar: maximaal 4 jongeren per baan

24.  Bij trainingen vanaf 18 jaar: maximaal 4 personen en tennisleraar per baan. In het geval van 9 leerlingen per les over twee banen, neemt 1 leerling plaats op de bank en draait in.

25. Er wordt alleen gespeeld met het eigen tennisracket.

26. Eventueel uitgeleend materiaal worden direct na gebruik gedesinfecteerd.

27.  Tussen de trainingen door wordt 10 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen.

28. De spelers verlaten na het voltooien van de training(en) (eventueel onder begeleiding van de leraar) volgens de eenrichtingsroute het park en gaan meteen weer naar huis

29. De leraar helpt de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreekt ze aan wanneer dat niet gebeurt. De leraar spreekt de volwassenen aan op hun eigen verantwoordelijkheid.

Realisatie: verenigingenweb