Lidmaatschap

Wil je graag lid worden van IJsbaanpad?

Op dit moment hebben wij een wachtlijst voor alle lidmaatschappen, behalve voor het jeugdlidmaatschap. Vul gerust het formulier in, dan voegen wij je toe op de wachtlijst en nemen contact met je op zodra er een plek voor je vrij komt!

Contributie

De contributiebedragen voor het komend seizoen zijn hieronder weergegeven. Deze bedragen zijn jaarbedragen en gaan in per 1 april. Het winterlidmaatschap start per 1 oktober.

Vollid 
€ 220,-

Vollid met stadspas of vol-student (Geen deeltijd. Voor de student, stuur een collegekaart naar ledenadministratie@ijsbaanpad.nl):
€ 165,-

Dag/week lid (Van maandag tot en met vrijdag tot 17:00uur). 
€ 133,-

Dag/week lid met stadspas (Geen student. Van maandag tot en met vrijdag tot 17:00uur)
€ 106,-

Winterlid: (oktober tot en met februari)
€ 95,-

Lees hier over het winterlidmaatschap

Jeugdlidmaatschap (Tennis school tennis op maat en IJsbaanpad verzorgen samen het jeugdlidmaatschap)
€90,-
Schrijf je ook in bij tennis op maat als je meer informatie over jeugdlessen wil hebben of kijk op onze site. Voor meer informatie www.tennisopmaat.nl of Stuur een e-mail naar info@tennisopmaat.nl  of ledenadministratie@ijsbaanpad.nl

Inning van de contributie

De inning van de contributie geschiedt uitsluitend per automatische incasso. Voor nieuwe leden geldt dat zij deze machtiging op het aanmeldingsformulier afgeven. Bestaande leden hebben hierover onlangs bericht ontvangen. Indien u nog geen machtiging heeft ingevuld kunt u dat mailen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@ijsbaanpad.nl).

Ledenpassen

De exacte datum volgt.

Pas kwijt?

Ben je je pas kwijt? Dan kan je een duplicaatpas aanvragen via de ledenadministratie. Kosten voor de duplicaatpas bedragen € 7,50. Stuur een e-mail naar ledenadministratie@ijsbaanpad.nl, met als onderwerp ‘aanvraag duplicaatpas’. Vermeld in de e-mail je naam en je KNLTB-nummer (of, als je deze niet meer weet, je geboortedatum). Maak de verschuldigde kosten over op IBAN NL64 INGB 0003 6706 09, tnv TC IJsbaanpad te Amsterdam. Vermeld hierbij ook duidelijk je naam, voorletters en het onderwerp. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je aanvraag. Ca 2 weken na deze bevestiging kun je je nieuwe pas ophalen op de club. 

Opzegging

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december per e-mail aan de ledenadministratie, ledenadministratie@ijsbaanpad.nl te worden doorgegeven,  Indien u na bovengenoemde datum opzegt, wordt het volledige contributiebedrag van het volgende jaar in rekening gebracht. Wees dus op tijd met opzeggen als je met ingang van het volgende jaar geen lid meer wilt zijn van onze vereniging.

Wijzigingen

Vergeet niet wijzigingen van telefoonnummers, e-mailadressen of adres door te geven aan de ledenadministratie!

Heeft u andere vragen of mist u informatie op deze pagina, stuurt u dan een e-mail naar ledenadministratie@ijsbaanpad.nl t.a.v. Joanie Catsburg en Femy Doornbos

Realisatie: verenigingenweb